La naturadora.
 Coeducant
 LLIURES PER A SER, SENTIR I ESTIMAR

Coeducant és el projecte que introdueix la coeducació als nostres centres, mitjançant la participació de tota la comunitat educativa. El propòsit principal és promoure el desenvolupament de xiquets i xiquetes en condicions de llibertat, equitat i corresponsabilitat.
L’enfocament de treball que aporta la coeducació permet educar des de la perspectiva que els dos sexes son diferents, però no estan enfrontats ni han de ser complementaris. La coeducació proposa un treball pedagògic mitjançant el qual xiquets i xiquetes cresquen amb la llibertat de ser, sentir i estimar sense els límits adscrits al sexe amb el qual naixen.
 
Coeducant inclou la diversitat com un potencial, tot partint del fet que en les diferències està una de les majors vàlues de la humanitat. Incorporar la coeducació en les aules és introduir el respecte entre els i les alumnes, és educació per a la pau.