La naturadora.
STORIES 
 El programa “Stories sense filtres”, enfocat a l’alumnat de l’ESO, té com objectiu abordar la prevenció de la violència de gènere des de l’experiència dels i les joves. Es basa en un material audiovisual inèdit, produït exclusivament per a treballar a les aules. 
Els tallers conviden l’alumnat a reflexionar sobre situacions concretes, a identificar les violències masclistes de baixa intensitat i a proposar relacions de bons tractes.
Les dos premisses fonamentals d’aquest programa són: l’atractiu de les activitats, per treballar els objectius amb més motivació i promovent la participació, i la perspectiva feminista, convidant a l’alumnat a desenvolupar actituds crítiques amb els mandats de gènere. 
enlaces