La naturadora.
Quaderns coeducatius 
 Els quaderns són unitats didàctiques per desenvolupar a les aules de forma autogestionada. 
En elles s’observen diferents aspectes de la igualtat entre dones i homes: a casa, a l’escola i al poble. 
Amb els quaderns convidem a les persones més menudes a fer una tasca d’investigació al seu entorn, a buscar figures referents en dones locals i reconéixer la seua aportació, a revisar la divisió del treball a la llar i reflexionar sobre la corresponsabilitat, a identificar les activitats a l’espai del pati i proposar bones pràctiques. 
 
enlaces