La naturadora.
Programa educació sexual 
 L'educació sexual de qualitat és imprescindible per a fomentar l'autoestima i la sexualitat positiva dels i les joves. Amb aquesta idea de partida, hem creat un programa educatiu que garantisca l'accés als recursos i la informació que responga als dubtes i els interessos de l'alumnat. 
 
Volem atendre les necessitats i interessos de les persones joves, en una etapa de preocupació pel cos i l'aparença, amb una pressió social cada vegada major, on s’han d'adoptar habilitats com l'assertivitat i el dret a dir “no”, així com la responsabilitat sobre les conseqüències de les conductes sexuals. 
 
Aquest treball passa, necessàriament, per una educació sexual que resolga els dubtes reals i que oferisca als i les joves informació de qualitat. 
enlaces