La naturadora.
 Tutty, un joc de famílies diverses 
 En aquest mon, cadascú és d’una manera. Unes personetes bussegen, i altres canten a la banyera. Per això, no en totes les famílies es couen faves... en algunes couen pollastre, i altres, tofu amb guaiaba.

Algunes semblen una gàbia de grills. En altres, conviuen en pau plantes, tortugues i gossets. Hi ha famílies silencioses, i famílies sorolloses.

Hi ha famílies amb dos mares, hi ha amb dos pares, o famílies que viuen en comunitat, que adopten o acullen, per compartir amor, temps i felicitat.

I és que no hi ha famílies model, ¡ni models de família!
Aquest és un joc per a això: créixer sense esquemes, prejudicis ni estereotips; per estimar amb llibertat, que és la única forma d’estimar.

Tutty promou el respecte a la diversitat afectiva, sexual i familiar, oferint models alternatius de convivència. Sobre tot, pretén que xiquets i xiquetes aprenguen que les relacions familiars es funden en l’estima, la cura i el respecte; i si això es compleix, estàs de sort amb la teua família!

Som la gent de La Naturadora i de Eltakataka i, encara que no sabem si estem sols en la galàxia, sí que vos podem dir que en Tutty estem molt ben acompanyades per Juan Lillo Simón (coeducador) i Amelia Celaya (il·lustradora). Totes juntes ens hem llençat al joc i hem apostat per la diversió com a millor espai d’aprenentatge.

Gent valenta: vos animeu a jugar?