La naturadora.
 Partides Rurals d'Alacant 
 A Alacant hi ha cases centenàries, restes medievals, almàsseres, ramats d'ovelles, tradicions ancestrals, muntanyes amb una gran riquesa arqueològica i etnològica, jaciments prehistòrics, microreserves de flora…

Podríem dir que hi ha molts Alacants a Alacant, perquè existeixen tresors, quasi desconeguts, que només estan a les seues Partides Rurals. I és que la ciutat continua sent poble en cadascuna d'elles.
El Bacarot, El Rebolledo, Fontcalent, L’Alcoraya, La Canyada, El Moralet, El Pla de la Vallonga, El Verdegàs, Tàngel, El Monnegre, El Cabeçó d’Or i Tabarca, ocupen més del setanta-cinc per cent del territori municipal i mantenen i defensen la seua idiosincràsia front la ciutat i entre elles.

Els veïns i veïnes de les partides rurals d'Alacant han lluitat des de sempre per millorar els seus serveis, per mantindre escoles, per crear centres socials, per construir places, parcs, però també per defensar la seua identitat, el seu caràcter rural, el seu veïnatge, i per construir una relació més sòlida entre elles i amb la ciutat.

Durant la segona meitat de 2015 es va dur a terme el projecte de participació denominat “Partides rurals d'Alacant. Experiències d'èxit i fortaleses”, creant diferents òrgans participatius com el Fòrum d'Entitats, la Comissió de Seguiment i les Subcomissions.
Com a resultat d'aquest procés participatiu-apreciatiu es va dissenyar una Estratègia de Futur basada en la protecció i revaloració dels principals valors de les Partides Rurals d'Alacant.