La naturadora.
 Prevenció de violència de gènere 
 Si el món fóra un gran laboratori, els instituts serien eixe matràs de color misteriós, en ebullició, espumós, i la nostra curiositat i atenció estaria plenament posada en el resultat del seu procés.

Nosaltres entrem als instituts amb programes de prevenció en violència de gènere, la nostra aportació en eixe recorregut tan fonamental, és la de generar un espai segur i de reflexió sobre els rols i estereotips relacionats amb els sexes.

La intenció és la de desvetllar les violències de baixa intensitat, protegir a les xiques adolescents de possibles relacions de violències de gènere, detectar mites, prejudicis i discriminacions dins de la societat, promoure valors d’igualtat, respecte i convivència entre sexes, i sensibilitzar sobre la importància, l’existència i la magnitud de la violència masclista.