La naturadora.
 Les dones del romer 
Als forns de Xaló s’està coent alguna cosa. El poble fa una olor especial i les dones van i tornen a la Vicentica i a la Francis amb llandes plenes de “bollets” que han preparat a casa.

Diuen que és per la Festa del Romer… quina és aquesta festa? i des de quan es fa? qui s’encarrega de preparar-la?

Anem a preguntar a les dones més grans del poble, sembla que elles han dut això sempre avant, i de segur que saben la història que ens porta avui ací.

Amb elles hem descobert que el romer de Xaló és una de les festes més emblemàtiques del poble, i que ha sigut mantinguda a través de generacions de dones.

Al voltant dels “bollets” s’ajunten avies, filles, ties, germanes i netes, fent les voretes, perquè no a tot el món se li dóna bé, i resulta també que cada casa té una recepta diferent per fer la massa perfecta. Ens han aclarit perquè sempre el farcit és de pèsol - i que costa més d’engrunar que les faves. També ens han demostrat com el ramellet de romer es pot fer de diferents formes, i ens han explicat que les mares els posaven als caps de les xiquetes per protegir-les de les tempestes.

Aixina és com hem trobat que la essència del poble és transmesa de mans a mans, entre dones. I la intenció d’aquest curt documental és la de reconèixer el paper tan important de les dones de Xaló en les seues tradicions, en la història, la gastronomia i la festa.  
enlaces